Chương Trình Đào Tạo

TT Tên ngành/Chuyên ngành Mã ngành Tuyển sinh
1 Ngành Khoa học Hàng hải 7840106
–      Chuyên ngành Điều khiển tàu biển
–      Chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy
2 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205
–         Chuyên ngành Xây dựng cầu đường
3 Ngành Kỹ thuật xây dựng 7580201
–      Ngành Kỹ thuật xây dựng
4 Ngành Kinh tế vận tải 7840104
–        Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển
5 Ngành khai thác vận tải 7840101
–        Chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải
6 Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605
–         Chuyên ngành Quản trị Logictics & vận tải đa phương thức;
7 Ngành Kinh tế xây dựng 7580301
–        Chuyên ngành Kinh tế xây dựng
–         Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng
8 Ngành Kỹ thuật điện 7520201
–         Chuyên ngành Điện công nghiệp
–         Chuyên ngành Năng lượng tái tạo
9 Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông 7520207
–         Chuyên ngành Điện tử viễn thông
10 Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216
–        Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp
11 Ngành Kỹ thuật ô tô 7520130
–        Chuyên ngành Cơ khí Ô tô
12 Ngành Kỹ thuật cơ khí 7520103
–        Chuyên ngành Cơ khí tự động
13 Ngành Công nghệ thông tin 7480201
–        Chuyên ngành Công nghệ thông tin
ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thí sinh vui lòng nhập thông tin theo mẫu sau

X
Liên hệ